தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art

Description: தமிழரின் நோக்கு வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Dr. AK Prakasan Gurukkal is an enlightened master in the field of martial art, Marma and Massage therapy. He has been doing research in the above subjects for the last 55 years.He is specialized in Marma Therapy (vital point theory of human body), Massage therapy, Acupressure , Naturopathy, Herbal medicine, Kalari treatment ,meditation, spiritual healing, yoga etc. His research work on Kalaripayattu(martial art of Kerala) in different styles for more than 50 years paved the way for a spiritual Martial Art named Atma Reksha Tantra. His act of meditating for others on request for relief of their physical, mental as well as social suffering has yielded positive results in genuine cases. There are several instances of miraculous relief from pain and illness through his meditation even those residing in far of places. The media world over , both print and electronic have hailed his contribution and achievements in the field for More details :- https://www.facebook.com/photo.php?fb...
Duration: 00:13:13
Uploaded: 2013 Aug 12
Share on Facebook - Share on Twitter - Share on Google+ - Share on Whatsapp

Related Search Keywords

தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Tamil Video, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art HD Video Song, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Tamil Video Songs, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Indian Desi, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Punjabi, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Tamil, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Hindi, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Bangla, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Tamil, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Telegu, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art Youtube Videos, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art New Hd Songs, தமிழரின் வர்மக்கலை - Tamil's Martial Art New Movies